O NAMA | ABOUT US

BILINGUAL - [EX YU] | [ENG]

logo-black-transparent-with-titles

Udruženje za alternativnu muzičku produkciju i izdavaštvo BUM (UAMPI BUM) je udruženje aktivista čiji su glavni ciljevi i misije da edukuju i angažuju mlade aktiviste u poljima audio/video produkcije i izdavaštva, produkcije kulturno-umetničkih dešavanja, DIY kulture i grass roots pokreta, samoedukacije, samoorganizacije, samoordrživosti, civilne samoinicijativnosti i nezavisnih medija, mreža i novih tehnologija kroz programske i projektne aktivnosti poput DIY radionica, razmena osoblja, audio/video rada i produkcije, predavanja, okruglih stolova, diskusija, DIY edupunk festivala i našeg website-a koji nosi nezavisni webzine segment putem kojeg promovišemo ne samo sopstveni rad, već i rad drugih sličnih organizacija, neformalnih skupina i/ili pojedinaca. Bacamo i snažno težište na međugradsku i međudržavnu saradnju, a još jedan od ciljeva nam je takođe da putem gore navedenih metoda mlade aktiviste opremimo znanjem i prilikama da steknu i koriste nove metode širenja jednakih prava i prilika za sve – metode koje su pristupačnije i zanimljivije mlađim generacijama.

UAMPI BUM je osnovan 30. novembra 2013. godine kao neformalna skupina, a zvanično smo registrovani kao NVO 13. aprila 2016. godine putem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Do sada smo realizovali dosta toga, a o prethodnim i tekućim projektima možete da se informišete putem menu opcije PROJEKTI | PROJECTS. O pravnim informacijama možete da se informišete putem menu opcije PRAVNI INFO | LEGAL INFO.

%d bloggers like this: